Just nu erbjuder jag psykodynamisk långtidsterapi för unga vuxna med ångest och/eller depression.
Terapin finansieras delvis av donationer från privata näringslivet, du betalar max 250 kr per session.
Om du är intresserad ta kontakt med mig via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Psykologmottagning

Under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Centralt läge i lugna lokaler på Östermalm.

Riddargatan 12a, 114 35 Stockholm
Uppgång B, tre trappor. Det står Terapi Stockholm på dörren 

lena@byheartandbrain.com
 

Individualterapi

Kartläggning & målsättning

Förutsättningen för en verksam terapi är en grundlig kartläggning, och baserat på den, en realistisk målsättning.

Introduktionssamtal

Fösta gången du kommer till mig är gratis. Vi träffas då under 45 min på min mottagning på Riddargatan 12a för att gå igenom förutsättningar och villkor för att bedriva en terapi på psykodynamisk grund. Du förklarar för mig så gott du kan vad du vill få hjälp med och jag förklarar hur en terapi går till. Efter detta första inledande samtal bestämmer vi om vi ska fortsätta arbetet.

Tre kartläggande samtal

De första tre samtalen är kartläggande samtal á 45 minuter. Under dessa samtal ställer jag frågor om dig och din historia. Jag försöker få en så tydlig bild som möjligt över hur det är att vara du och vad som format dig under din uppväxt. Därefter undersöker vi vad du besväras av och vad du vill förändra.

Terapin

Terapin bedrivs utefter de mål vi satt. Du kommer till terapin med det du vill prata om; händelser, känslor, tankar, drömmar, relationer, konflikter, vad som helst som dyker upp. Jag lyssnar på dig med hela din historia i mitt minne och tillsammans försöker vi förstå hur ditt förflutna påverkar dig i nuet och hur det kan bli på ett annat sätt i framtiden.

Avslut

Terapin avslutas när vi är överens om att terapins mål är uppnått eller när du är redo att fortsätta analysen av dig själv på egen hand.

Pris 1 400 kr per 45 minuter

Pro Bono By Heart & Brain

I samarbete med stiftelsen Young Solidarity Foundation samt via självremittering

Terapi till reducerad taxa för unga vuxna i åldern 18-25.

150 kr per 45 min


Executive coaching

I samarbete med Lorensbergs Organisationskonsulter samt via egen kontakt.

4500 kr per 45 min


Föräldraskap

Föräldrarnas bemötande och barnets resurser

Funktions- och Samspelsbedömning (FSB)

Introduktionssamtal

Fösta gången du/ni kommer till mig är gratis. Vi träffas då under 45 min på min mottagning på Riddargatan 12 för att gå igenom förutsättningar och villkor för att göra en FSB. Du/ni förklarar för mig så gott det går vad som är svårt och vad du/ni vill få hjälp med. Efter detta första inledande samtal bestämmer vi om vi ska fortsätta arbetet.

Initialbedömning 90 minuter

Du/ni kommer till mottagningen och svarar på en mängd frågor kring er familjekultur samt frågor kring barnets sociala och biologiska utveckling.

FSB

Tillsammans med barnet kommer du/ni till mottagningen för att leka och samvara med barnet under strukturerade former. Ni kommer få tydliga muntliga och skriftliga instruktioner.

Behandling och/eller utredning

Beroende på hur det blir under FSB planerar vi antingen föräldrautbildning och /eller utredning om barnet misstänks ha egna svårigheter.

Pris 1400 kr per 45 minuter

Läs om mig på Psykologförbundets hemsida

Länk till Psykologiguiden
LEg.psykolog

Lena J Svenberg

Foto: Lorensbergs, 2007.

https://www.psykologiguiden.se/psykolog/lena.j.s

Man kommer till mig om man vill något med sig själv. Du måste inte veta vad du vill, det kan vi upptäcka tillsammans, men att du vill något är viktigt. Det är din vilja som är själva motorn i terapin.

Många som söker terapi vill utvecklas på något sätt. Utveckling kan till exempel handla om att uppnå bättre mående, öka förståelsen för själv och andra, utvecklandet av nya förmågor. Vägen att nå dit varierar och arbetet gör vi tillsammans. Det är du som har svaren, det är bara du som vet vad det innebär att vara du. Jag kan hjälpa dig genom att finnas vid din sida, lyssna på din berättelse, hålla din historia och hjälpa dig upptäcka det du söker i dig själv med hjälp av mitt teoretiskt kunnande och empiriska erfarenhet i en fördomsfri miljö.

2006 träffade jag min första grupp chefer i mitt arbete som ledarutvecklare. Sedan dess har jag träffat fler än 5000 ledare runt om i Europa.

2016 träffade jag min första patientfamiljen i mitt arbetet som barnpsykolog på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Arbetet på BUP fördjupade mitt intresse kring uppkomsten av psykiska svårigheter vilket ledde till utvecklandet av en process jag kom att kalla Funktions- och Samspelsbedömnings (FSB). FSB används för att utröna om det i huvudsak är familjekulturen (miljö) eller barnets egna svårigheter (arv), eller båda variablerna (arv och miljö), som bidrar till de symtom barnet visar. Denna bedömning är avgörande för att förstå vilka insatser som är mest hjälpsamma för familjen.

I nuläget arbetar jag på min mottagning på Riddargatan 12A, Östermalm, med executive coaching, pro bono uppdrag och terapier.

För tillfället har jag inte möjlighet att ta emot nya klienter.
Maila angående väntelista.


Utbildningar

Specialist i Psykologis behandling, Stockholms Universitet.

Leg. Psykoterapeut, Stockholms universitet

Leg. Psykolog. Praktik tjänstgöring praktik vid barn- och ungdomspsykiatrin

Psykologprogrammet, Göteborgs universitet. 

Kandidatexamen i Marknadsföring och Reklam, London University of the arts

EMCC Certifierad coach

Retorik, Göteborgsuniversitet

HBTQ diplomering

Barndiagnostik, Ericastiftelsen

Marchak Interaction Method (MIM). Samspelsbedömning och behandling. Kognitiva Institutet

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS). Bedöma och diagnostisera autism. Karolinska Institutet

BUP's interna utbildning: "Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling"

Pubisering:
L, Johansson. & A, Werbart. (2009) Patients' views of therapeutic action in psychoanalytic group therapy. Group Ananysis 42(2): 120-142.


Lena J Svenberg, 2007
Hitta hit

By Heart and Brain hos

Terapi Stockholm


Riddargatan 12a, 114 35 Stockholm
Uppgång B, tre trappor. Det står Terapi Stockholm på dörren 

lena@byheartandbrain.com
 

Kontakt

Fyll i namn och telefonnummer

Under rubriken "meddelande" skriver du kortfattat vad du söker hjälp för samt hur du vill bli kontaktad.
Namn E-post Meddelande Skicka in
By Heart & Brain